Results for Thành ngữ

Bét nhè con gà què | Nghĩa là gì?

3/22/2020 11:06:00 AM
Đây là một câu nói ám chỉ những sự kiện đời thời của người dân nơi thôn quê. Có con gà bị què là thịt rồi gọi bạn bè , anh em đến nhậu say b...
Bét nhè con gà què | Nghĩa là gì? Bét nhè con gà què | Nghĩa là gì? Reviewed by HIEUNX on 3/22/2020 11:06:00 AM Rating: 5
Ăn chơi sợ gì mưa rơi | Nghĩa là gì? Ăn chơi sợ gì mưa rơi | Nghĩa là gì? Reviewed by HIEUNX on 3/22/2020 10:54:00 AM Rating: 5

Ác ôn vùng nông thôn | Nghĩa là gì?

3/22/2020 10:15:00 AM
Đây là một câu thành ngữ được giới trẻ hay sử dụng khoảng những năng 2008-2013. Khi giới trẻ thích sử dụng những câu thành ngữ ngắn có vần đ...
Ác ôn vùng nông thôn | Nghĩa là gì? Ác ôn vùng nông thôn | Nghĩa là gì? Reviewed by HIEUNX on 3/22/2020 10:15:00 AM Rating: 5
Powered by Blogger.