Label : Thành ngữ | Blog Tin ✔

Tin tức cuộc sống. Blog khám phá, chia sẻ thông tin ✰✰✰✰

Đây là một câu nói ám chỉ những sự kiện đời thời của người dân nơi thôn quê. Có con gà bị què là th…

Đây là một câu cửa miệng của những bạn sinh viên hoặc những ai thích nói lóng. Đã ăn chơi thì sợ gì…

Đây là một câu thành ngữ được giới trẻ hay sử dụng khoảng những năng 2008-2013. Khi giới trẻ thích …