Label : Cyberbullying | Blog Tin ✔

Tin tức cuộc sống. Blog khám phá, chia sẻ thông tin ✰✰✰✰

Điều bạn nên biết Internet giúp việc bắt nạt trở nên dễ dàng. Sách CyberSafe bình luận rằng Internet…

So với bắt nạt thể chất, việc bắt nạt trên mạng xã hội khó phát hiện hơn, vì trẻ chưa nhận thức ho…

Nhận diện chiêu bắt nạt ảo Xúc phạm, lăng mạ: Có thể đó là câu chửi bới, lăng mạ trực tuyến; thường …

1. Bắt nạt trên mạng là gì? Đa phần, bắt nạt trên mạng là việc bắt nạt, nhưng chỉ xảy ra trên mạng h…