Label : lời chúc | Blog Tin ✔

Tin tức cuộc sống. Blog khám phá, chia sẻ thông tin ✰✰✰✰

Khi tổ chức chức mừng thọ ( khao thọ), một việc không thể thiếu đó là phát biểu lời chúc mừng trư…