Label : lifestyle | Blog Tin ✔

Tin tức cuộc sống. Blog khám phá, chia sẻ thông tin ✰✰✰✰

C hào các bạn trai. Trong giao tiếp với các bạn nữ hằng ngày, có khi nào các bạn thắc mắc là một cô …

A i cũng muốn mình được hoàn hảo mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng có người bị tật bẩm sinh,…

Trong 6 tháng qua, bài này đã giúp cho nhiều bạn có bầu hoàn toàn tự nhiên mà không phải vào viện r…

Người ta thường nói “Nhất dáng nhì da” đủ để thấy làn da có vai trò quan trọng quyết định tới vẻ đ…

Đây là một câu nói ám chỉ những sự kiện đời thời của người dân nơi thôn quê. Có con gà bị què là th…

Đây là một câu cửa miệng của những bạn sinh viên hoặc những ai thích nói lóng. Đã ăn chơi thì sợ gì…

Đây là một câu thành ngữ được giới trẻ hay sử dụng khoảng những năng 2008-2013. Khi giới trẻ thích …